Spring til indhold

Søg støtte

Der er mange muligheder for at søge støtte til et projekt i landsbyen. Nogle af dem er listet op herunder. Hvis du vil have sparring til at søge tilskud, er du velkommen til at kontakte din landsbykoordinator.

Nationale fonde og puljer
Lokale- og Anlægsfondens Puljeprojekter støtter mindre projekter, der skaber forbedrede rammer og mødesteder for det lokale fritidsliv: Nybyggeri, udbygning, omdannelse af eksisterende anlæg, indendørs faciliteter, udendørs anlæg, køb af bygninger. Flere ansøgningsrunder i løbet af året.

More Play Puljen har til formål at støtte etableringen af lege- og aktivitetspladser, hvor børn og voksne kan mødes og være sammen, mens de er aktive.

Underværker er Realdanias kampagne der støtter rammerne for fællesskab, fx bygnings- og renoveringsprojekter. Der er flere støttemuligheder hos Realdania, som har fokus på at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø

Liv i det lokale støtter aktiviteter der styrker fællesskaber i lokalområdet. Det kan også være optimering af et forsamlingshus. NordeaFonden har flere fokusområder som støtter fremme af det gode liv.

Nykredits Fond  Støtter opbygning af mere levedygtige landsbyer, herunder bygninger og fællesskaber. Har i den forbindelse støttet renovering af forsamlingshuse.

Veluxfonden støtter bl.a. projekter til gavn for sammenhængskraft og bæredygtighed i lokalsamfundet. Har især under uddelingsområdet “Aktive ældre” give støtte til forsamlingshuse.

Landdistriktspuljen Puljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører.

Pulje til energifællesskaber og lokal forankring (Puljen forventes at åbne igen i 2. halvår 2023)


Lokale/regionale puljer
Andel støtter forskellige formål der præger samfundet i en grønnere retning og mindre donationer til aktiviteter/fællesskaber i foreninger.

Stevns Brand Fond, også kaldet Brandkassen, støtter aktiviteter til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål, herunder kulturelle og sociale aktiviteter, så den store bredde støttes i lokal samfundet.

Vaskerifonden støtter gode lokale initiativer.

Stevns er med i det nye LAG Sjællandsyd, som støtter projekter, hvis formål er at udvikle landsbyer og landdistrikter med grøn omstilling og attraktive faciliteter. Der gives også støtte til  erhvervsprojekter, der skaber nye jobs, øger turismen eller fremmer den grønne omstilling.

Regionale udviklingsmidler til indsatser og projekter, der gør regionen til et endnu mere attraktivt sted at bo (understøtter Region Sjællands udviklingsstrategi).


Tilskudspuljer i Stevns Kommune
Landsbypuljen Som forening, bylaug eller interessegruppe kan du søge midler til udvikling af de stevnske landsbyer.

Kulturpuljen Søg om støtte til kulturelle og/eller kulturskabende aktiviteter som f.eks. udstillinger, koncerter, kunstindkøb og udgivelse af publikationer med lokal betydning.

Særligt tilskud til børns fritidsaktiviteter Puljen støtter kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter for hvor børn og unge, hvor deres familie ikke selv har råd til at betale.

Naturpuljen støtter naturprojekter i Stevns Kommune, der styrker naturen og har offentlig adgang. Det kan fx være projekter der fremmer biodiversitet, anlæg af stier eller formidling.

Generelt om fundraising
Fonde.dk er en fonds-database, som Stevns Kommune har adgang til. Kontakt landsbykoordinatoren for at få lavet en søgning i databasen.

Håndbog i projektudvikling fra Realdania

Statistik

Total 965 29769
I dag 0
Denne uge 4 797
Denne måned 61 3064