Spring til indhold

Støtte til fælles varmeløsninger i landsbyer

Går I med overvejelser om etablere en fælles lokal varmeløsning i jeres landsby?

Stevns Kommune tilbyder bistand til lokale arbejdsgrupper, der arbejder med at afklare mulighederne for at få en fælles, lokal varmeløsning.

Tilbuddet omfatter bl.a. finansiering af en indledende screening af den projektidé, som arbejdsgruppen i dialog med kommunen og andre har fundet frem til, tegner til at være den bedste lokale løsning. Herudover kan kommunen bl.a. hjælpe med at arrangere borgermøder og oplyse om, hvilken myndighedsbehandling, der vil være behov for.

Der skal være tale om et projekt af en vis størrelse. Tommelfingerreglen er, at projektet skal omfatte mindst 50 boliger.

Arbejdsgruppen skal sandsynliggøre, at der tegner til at være en bred opbakning til projektet i lokalsamfundet. I den sammenhæng er det en god idé, at repræsentanter for de eksisterende lokale foreninger, som for eksempel borgerforening eller grundejerforening(er) bliver inddraget i arbejdet, og at afholde en form for borgermøde forholdsvis tidligt i processen.

Hvis screeningen falder fornuftigt ud, og der er god lokal opbakning, skal arbejdsgruppen herefter i gang med at få udarbejdet et konkret projektforslag og få etableret et lokalt varmeforsyningsselskab (et amba).

KL har oprettet en inspirations-side for fælles varmeløsninger i mindre målestok.

Kontakt din Landsbykoordinator – Jakob Hansen, hvis du har en idé til udvikling af din landsby.

Del på Facebook

Statistik

Total 988 28358
I dag 6 9
Denne uge 20 506
Denne måned 200 2604