Spring til indhold

Landdistriktspuljen er åben for ansøgninger – ansøgningsfrist 31. maj

Landdistriktspuljen er nu åben for ansøgninger inden for to satsningsområder:

Tilskud til borgerdrevne dagligvarebutikker
Puljen støtter etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker, hvor det er umuligt eller vanskeligt at opretholde den sidste dagligvarebutik på almindelige kommercielle vilkår.

Følgende kan få støtte i form af medfinansiering: forberedelser, der skal føre til åbning eller revitalisering af en butik, såsom udarbejdelse af en virksomhedsplan, herunder en markedsanalyse. Opkøb og overtagelse af ejendom. Opførelse, om- eller tilbygning. Større indvendige og udvendige moderniseringer visuelt- eller funktionelt, herunder fx udskiftning af butikkens inventar og kasselinjer. Initiativer til understøttelse af butikkens funktion som omdrejningspunkt for et lokalt, socialt fællesskab.

Tilskud til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker
Formålet er at kompensere områder med vindmøller ved at støtte almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller.

Fx har puljen i 2021 givet støtte til renovering og forskønnelse af Højerup gadekær og området omkring det. Puljen har også støttet modernisering af forsamlingshuse. Hvis landsbyen er under 5 km. fra vindmøllerne, kan man søge puljen. Se afstanden på Energistyrelsens vindmøllekort.

Man skal være hurtig ved tasterne, da der allerede er ansøgningsfrist den 31. maj.

Din landsbykoordinator hjælper gerne med sparring om projektidé og ansøgning.

To ansøgningsrunder i 2023
I 2023 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde er der i alt afsat 28,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker, projekter på de små øer og projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker. I anden runde afsættes midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

Del på Facebook

Statistik

Total 965 29769
I dag 0
Denne uge 4 797
Denne måned 61 3064