Spring til indhold

Landsbyforum Stevns

Se også Landsbyforum Stevns egen hjemmeside

16 landsbyer slutter sig sammen i et nyt forum

9. juli 2021, sidste nyt fra Landsbyforum Stevns
Kære landsbyfolk

Det har taget lang tid, og vi skal alle huske, hvad det er, vi egentlig vil med Landsbyforum Stevns – og (igen) finde ud af hvordan. Vi er klar til en genstart!

Corona, arbejdet med vores IT-platform og et for mit vedkommende presset år har sat os delvist på pause, men formandskabet og undertegnede har dog arbejdet, og IT-gruppen ligesådan.

Først et par vigtige datoer:

Mandag d. 23/8 kl. 18-21 i Tinghuset i Store Heddinge holder vi årsmøde for Landsbyforum – Dagsorden nedenfor. Tilmelding på denne mail. Referat fra sidste årsmøde er vedhæftet Budget og regnskab sendes separat.

Torsdag d. 28/10 kl. 19-21 i Holtug forsamlingshus holder vi valgmøde om landsbyer og landsbystrategi op til kommunalvalget.

Dernæst vores IT-platform:

Platformen er købt og udarbejdet – der er sider, der venter på alle landsbyer. Nu mangler der kun én ting, for at vi kan lancere: én redaktør for hver landsby. Så meld ind til mig, hvem fra jeres landsby, der skal administrere den nye side – og en e-mail adresse på vedkommende, så bliver de oprettet og får info fra IT-firmaet om, hvordan de arbejder med siden. I efteråret vil IT-gruppen holde en række møder med undervisning i brug af platformen. Har i nogle spørgsmål omkring dette, så skriv endelig – jeg ved ikke alle er helt afklarede om platformen. Så løser vi det efter ferien.

Lidt om min rolle og tid i landsbyforum: Som I måske huske fik vi midler til et projekt, hvor jeg fortsætter som koordinator for Landsbyforum, mens vi kommer godt i gang. Disse timer er langt fra brugt op, og jeg har nogle få timer om ugen indtil ca. næste sommer. Et strategisk punkt for landsbyforum her er at kunne ansætte (eller at, der er en medarbejder i kommunen) en mere permanent administrativ støtte, der tager sig af landsbyernes interesser og samarbejdet med kommunen.

Info om Pulje til landsbyer:

Nordeas Her bor vi-pulje har åbent for ansøgninger med frist 23 sept. Og husk også deres lokalpulje. Links er her https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-bor-vi-puljen  https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/stoette-op-til-100000-kr

Og endelig en foreløbig dagsorden for vores årsmøde forslag til punkter sendes til undertegnede senest d. 9/8:

1)Valg af dirigent

2)Valg af referent

3)Formandskabets beretning

4)Godkendelse af regnskab fra sidste regnskabsår

5)Godkendelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af medlems kontingent for det kommende år

6)Valg af formandskab

7)Valg af 2 bilagskontrollanter

8) Indkomne forslag

9)Forslag til indsatsområder for det kommende år:

– Indsatsområde It-platform: stevnslandsbyer.dk

– Indsatsområde Stevns Outdoor – nyt projekt for landsbyer i Erhvervsrådet

– Andre nye indsatser i vores eget projekt ”Sammenhængskraft i landsbyerne” og fastlæggelse af antal møder

10)Eventuelt

Vi glæder os utrolig meget til at se jer igen.

Venlig hilsen,

Formandskabet, Michael (Formand, fra Højerup), Charlotte (Næstformand fra Magleby), Mariane (Sigerslev), Henrik(Lyderslev-Gevnø) og Lone (Strøby) og koordinator, Eva (Tinghuset).

Eva Rose Waldorff, Landsbyforum Stevns/Stevns Erhvervsråd
Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge
Mobil +45 2445 3644
Mail eva@stevnserhvervsraad.dk

www.landsbyforumstevns.dk

Formålet med projektet “Landsbyforum Stevns” er at etablere et tværgående forum for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune, som kan understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter og skabe grobund for fælles projekter og styrke dialog og samarbejde med andre aktører i og udenfor Stevns Kommune – for herved at skabe større sammenhængskraft lokalt og bidrage til at gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder.
Landsbyforum Stevns – Projektbeskrivelse (LAG marts 2018

Ansøgning om tilskud til kortere vækstindsatser

Om Puljen
Puljen til kortere vækstindsatser er målrettet aktiviteter og initiativer, der adresserer et særligt potentiale eller udfordring, som andre igangværende erhvervsaktiviteter ikke håndterer. Støtten gives til hurtige og mindre projekter, der adresserer akutte udfordringer eller til at udvikle nye initiativer og aktiviteter, før de implementeres som større strategiske og sammenhængende indsatser med støtte fra andre statslige midler, eksempelvis via EU’s strukturfonde.

Et projekt kan få tilskud på op til 0,5 mio. kr. fra puljen.
Projektet er underlagt de generelle bestemmelser for støtte fra regionale erhvervsudviklingsmidler inklusiv Lov om erhvervsfremme og reglerne for statsstøtte, samt retningslinjerne for Region Sjællands udviklingsmidler.

Tilskud fra puljen afgives på baggrund af konkrete ansøgninger, der løbende kan indstilles af Vækstforum eller Vækstforums formandskab til godkendelse i Regionsrådet.

Ansøgningsskema til kortere vækstindsatser – Landsbyer

Statistik

Total 594 16488
I dag 0
Denne uge 24 317
Denne måned 89 1903

FACEBOOK