Landsbyforum Stevns

16 landsbyer slutter sig sammen i et nyt forum

www.landsbyforumstevns.dk

Formålet med projektet “Landsbyforum Stevns” er at etablere et tværgående forum for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune, som kan understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter og skabe grobund for fælles projekter og styrke dialog og samarbejde med andre aktører i og udenfor Stevns Kommune – for herved at skabe større sammenhængskraft lokalt og bidrage til at gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder.
Landsbyforum Stevns – Projektbeskrivelse (LAG marts 2018

Ansøgning om tilskud til kortere vækstindsatser

Om Puljen
Puljen til kortere vækstindsatser er målrettet aktiviteter og initiativer, der adresserer et særligt potentiale eller udfordring, som andre igangværende erhvervsaktiviteter ikke håndterer. Støtten gives til hurtige og mindre projekter, der adresserer akutte udfordringer eller til at udvikle nye initiativer og aktiviteter, før de implementeres som større strategiske og sammenhængende indsatser med støtte fra andre statslige midler, eksempelvis via EU’s strukturfonde.

Et projekt kan få tilskud på op til 0,5 mio. kr. fra puljen.
Projektet er underlagt de generelle bestemmelser for støtte fra regionale erhvervsudviklingsmidler inklusiv Lov om erhvervsfremme og reglerne for statsstøtte, samt retningslinjerne for Region Sjællands udviklingsmidler.

Tilskud fra puljen afgives på baggrund af konkrete ansøgninger, der løbende kan indstilles af Vækstforum eller Vækstforums formandskab til godkendelse i Regionsrådet. Ansøgningsskema til kortere vækstindsatser – Landsbyer