2. dec. 2019 afholdes stiftende generalforsamling
Læs her udkast til vedtægter.

VEDTÆGTER

§ 1 NAVN Netværksforeningens navn er Landsbyforum Stevns (herefter Landsbyforum). Landsbyforum Stevns er stiftet ved det stiftende årsmøde 2. december 2019. Netværksforeningen er hjemmehørende i Stevns kommune.

§ 2 FORMÅL Landsbyforum Stevns er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening for landsbyerne på Stevns og er samarbejdspartner med Stevns Kommune.

Formålet er:

1) at fremme liv, udvikling og trivsel i de stevnske landdistrikter ved at styrke dialog, samarbejde og fællesskab mellem landsbyforeninger i landsbyerne i Stevns kommune.

2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter og initiativer på tværs af landsbyerne i kommunen for at udvikle demokratiet, fællesskabet og det frivillige liv i landsbyerne. Gerne i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervsorganisationer, interesseorganisationer, vidensinstitutioner og øvrige, hvor det fremmer sagen.

3) at fremme dialog og samarbejde med relevante offentlige myndigheder herunder særligt med Stevns Kommune.

4) at udbrede relevant information og viden til landdistrikterne i Stevns.

§ 3 MEDLEMMER

Medlemmer af Landsbyforum er landsbyforeninger, der repræsenterer en landsby eller et landsbysamarbejde. Hver landsby eller landsbysamarbejde må stille med én landsbyforening. Med landsbyforening menes en lokal forening, der repræsenterer landsbyen og dermed er talerør overfor andre landsbyforeninger og kommune, samt arbejder for at fremme de lokale interesser og initiativer af interesse eller gavn for områdets beboere. Landsbyforeningen er demokratisk opbygget med bestyrelse, der er valgt på generalforsamling/årsmøde og skal være åben for alle i lokalområdet, der tilslutter sig foreningens formål. Med landsbyforening menes f.eks. borgerforening og bylaug.

Har en landsby ikke en forening, der opfylder ovenstående krav, kan landsbyen repræsenteres ved en anden forening som et forsamlingshus eller lign., indtil en landsbyforening efter ovenstående definition overtager pladsen.

Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig på vegne af medlemmerne uden en forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte landsbyer er direkte i kontakt med Stevns Kommune, men fællessager kan bringes til politisk behandling på baggrund af beslutninger i Landsbyforum.

Hvert medlem betaler årligt et medlemskontingent fastsat på årsmødet.

§ 4 FORMANDSKAB OG VALG Landsbyforums repræsentantskab består af 1-2 personer fra hver landsbyforening udpeget af landsbyforeningens bestyrelse.

Hver landsbyforening har 1 stemme i Landsbyforum.

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Statistik

Total 771 14151
I dag 1 1
Denne uge 16 154
Denne måned 176 1166

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK